čad kʷi dsyaʔyaʔ
Where is my friend?



čad kʷi dsyaʔyaʔ, čad kʷi dsyaʔyaʔ
ʔux̌aab čəd, ʔux̌aab čəd.
čad kʷi dsyaʔyaʔ, čad kʷi dsyaʔyaʔ
ləʔuluɬ čəd, ləʔuluɬ čəd.
(FAST PART)
ʔəsšudxʷ čəd ti dsyaʔyaʔ, buʔqʷ ti dsyaʔyaʔ.
ʔəsšudxʷ čəd ti dsyaʔyaʔ, sqaƛ̕ ti dsyaʔyaʔ.
ʔəsšudxʷ čəd ti dsyaʔyaʔ, ʔaləšək ti dsyaʔyaʔ.

(SLOW AGAIN)
ləʔuluɬ čəɬ, ləʔuluɬ čəɬ.