ʔal ti dstakəd st̕ilib
In my Stocking Song


ʔal ti dstakəd
stab tiʔəʔ

gʷəʔəɬəd čəd ʔu.
haʔɬ, tiʔəʔ
ɬuʔabyid čəd ti dsuq̓ʷaʔ
xʷiʔ
ɬulək̓ʷəd čəd kʷi bək̓ʷ stab

ʔu, ʔu, ʔu, dxʷʔal ʔəcaʔ
ʔu, ʔu, ʔu, dxʷʔal ʔəcaʔ

gʷəʔəɬəd čəd ʔu
haʔɬ tiʔəʔ
ɬulək̓ʷədəxʷ čəd kʷi bək̓ʷ stab